חלק ראשון דרכי העשייה הספרותית של ברנר בסיפוריו

' צורה ותוכן בענייני ספרות — עכשיו כבר ידוע , כמדומני , לכל בר בי רב , שאלד . אינם שני עולמות נפרדים , כי אם דא ודא היינו הך . באמת לא תתואר צורה הגונה בלי תוכן הגון , שהרי הצורה ההגונה כל עיקרה למה היא באה , אם לא למסור באופן הכי מתוקן את התוכן , המבקש לו מוצא וביטוי י בלי זה , בלי תוכן חשוב , הרי הביטויים היפים וקי שורי המשפטים הנאים רק דבר שלא לצורך הוא , רק גל של אגוזים ריקים — ואיזה יופי יש בגל של אגוזים ריקים י וכמו כן איר אפשר שהתוכן החשוב ומלא האוניס לא יחגור שארית אונו למצוא את הצורה הכי מתאימה לו י ואם זה לא עצר כוח להתבטא כל צורכו , לעשות את עצמו מובן וברור לאלה שמסוגלים להשיגו , סימן רע הוא לו , שתוכו ניחר , שמחלת הריקנות קיננה בו' ( ב . ( 273 ' ומובן , שאלה אינם ליקויים טכניים גרידא . הטכניקה — על זד . פעמים שהשירה אומרת : תקחה הדנטיסטיקה ! אבל סגנון נפשו של כל יציר כמו שהנהו — על זה אין לוותר' ( ב . ( 406  אל הספר
מוסד ביאליק