ב. מעגלי ההתייחסות שברשות הרבים

כשם שהתייחסותו של האדם הברנדי אל עולמו הפנימי מותנית לעתים במעמדו בתוך סביבתו , הרי גם מעמדו וקיומו האישיים מכים מעין גלים , ספק רעיוניים וספק חווייתיים , אל עבר עולמות שבהם הוא חי ובהם הוא נידון לסבול . התייחסות זו אל העולם המקיפו מעסיקה את ברנר גם בפעולתו הפובליציסטית והרעיונית , והיא משתקפת בשפע מאמריו הפובליציסטיים והביקורתיים הדנים בהופעות חולפות וקבועות , שהיה עד ראייה להן או שקלטן מתוך הקריאה בספרים ובעיתונים . גם דמות המרכז שבסיפוריו ניצבת מול בעיות אלו , אם כי לרוב בדרך אישית ואמוציונאלית יותר , ועל כן מחייבת פחות את זולתה . התייחסות זו , שאינה אלא פועל יוצא של מעמדה הפרטי , מהווה חלק אורגאני וטבעי של מערכה הרוחני הכולל , ולאו דווקא בניין על רעיוני המודבק כביכול אל האדם מבחוץ . מערך זה הוא מצד אחד תוצאה מכל מה שעובר על יחיד מתלבט זה , ומצד שני משמש גם ראי נאמן למאבקיו הפנימיים . באור ראי זה יכירי מקומו הנרחב בתוך המירקם של הסיפור הברנדי , אף שהוא מתלבש לעתים בלבוש אידיאולוגי מופשט מדי , בייחוד בכמה יצירות כגון 'מכאן ומכאן . ' תלישותו של היחיד הנשאר בתוך העם כבר עמדו כמה ממבקרי...  אל הספר
מוסד ביאליק