א. מעגלי ההתייחסות שברשות היחיד

הגיבור הברנרי כאדם בודד גיבור המרכז של ברנר מעטים ודלים קשריו החיוביים עם בני אדם שהוא חי עמהם ועל ידם . הוא נוטה להסתגרות , לפעמים חשדנית , לבדידות מרצון ומאונס ולבריחה מהמונה של הפעילות הציבורית והחברתית הרוחשת סביבו . אכן , מעטות הדוגמאות של ידידות אמת הנארגת בין גיבורי המרכז לבין זולתם , וכאשר נולדים קשרים כלשהם הריהם לרלב בעייתיים ושכירים , וסופם ברגיל אכזב ומפח נפש . פייארמן ב'חורף' אינו איש רעים , וזיקתו לקרובים לו היא לכאורה זיקה של לגלוג מרחיק ושל ביקורת מקניטה , או של הסתגרות קיפודית כשריונו של עצמו . אברמזון , בתקופה המתוארת בראשית הרומאן 'מסביב לנקודה' פתוה וזקוק יותר לרקום קשרי ידידות עם זולתו , אך אי יכולתו לקיים קשרים בני קיימא , קשרי חום וחיבה אנושיים , היא בעוכריו . ידידותו עם שלמה פרנקל נכשלת , אמנם לא בשל אופיו , כי אם בשל יחסו האפוטרופסי של הגיבור המרכזי שביצירה זו , שכופה את עצמו ואת רעיונותיו על הצעיר , בלא שיעמוד על טיבו של זה ועל צרכיו האמיתיים . על כן גם נפגע אברמזון מבגידתו האישית והרעיונית של הצעיר , אשר לא ציפה לה . זיקתו של אברמזון לאוריאל דוידובסקי היא אמ...  אל הספר
מוסד ביאליק