עולמם של סיפורי ברנר

[ מבוא ] עכשיו , כשחיי הניסו היהודיים בכל הארצות נתפוררו , היינו עוד לא פסקו לגמרי , אלא טושטשו , איבדו צורתם , מהלכם הרגיל ואופיים מדור דור ; עכשיו , כשמעם קדמוני יוצר וראוי לחייו נשארו רק יהודים שונים ומשונים , חסרי צורה , והללו הבודדים , שנפש להם , אינם אלא כקיסמים קלים — מן המשבר — הצפים בין גלים , גלי הייאוש ; עכשיו יכולה הבלטריסטיקה הצעירה שלנו לקבל צורה של השתפכות נפש , רק של השתפכות נפש . ןבפעם המאה , ב [ 34 הרגשות מתחילים מתים , הסערות קמות לדממה , הכנפיים נקצצות , העיניים נפקחות , העצלות משתררת , רפיון בכול . מלאן הכתיבה יש , אמנם , שהוא מכה לכתוב ... וכותבים ... כותבים ויודעים שאין בזה ממש ... והנה תפיסה או קרסקטין , והנה אורגאניזאציה פוליטית , והנה פוגרומים , והנה גיטו זר שבלונדון ובניו יורק . סביבה זרה . בדידות מוחלטת . אילוזיות מחוורות , הושרה השירה . ןמכתבי סופר , ב [ 215 שני מרכיבים עיקריים בונים את כללות יצירתו הסיפורית של ברנר . מצד אחד ניצב אדם צעיר לימים , אך זקן בתחושתו , אשר לו ביוגראפיה אחידה לרוב . אלה הן תולדות חיים של בן הישיבה דאתמול , שהתפקר ומחפש עתה לעצמ...  אל הספר
מוסד ביאליק