הקדמה

בספר זה נעשה ניסיון להבין ולתאר את יצירתו של אחד מבכירי סופרינו , מן המעמיקים והמשפיעים ביותר , יוסף חיים ברנר . להבין — היינו לעמוד על עיקר משמעו הן של הסיפור הבודד והן של המפעל הספרותי כולו , ולתאר —משמע לבחון את ייהודו התימאטי ובעיקר האמנותי של מעשה היצירה , כפי שהוא מתגלה בתחומי עיצוב מהותיים למלוא עשייתו הספרותית של ברנר כילה וביצירה הבודדת . אך במקום ליטול יצירה אחר יצירה , לתארה , לנתחה מכל הצדדים ולהציגה בנפרד על כל מרכיביה , בחרתי לבודד מתוך כללות הסיפורים מרכיבים שונים ולעמוד על טיבם האחיד או המתגוון —כפי שהם חוצים כל אחד את גבולה של היצירה הבודדת , בחינת קו היכר מאפיין של המפעל הספרותי הכולל . נהגתי כך בייחוד בסוגיות שניתן היה לשער , כי היוצר שמר בהן על אחידות כללית , כגון בדרכו לבנות את הדמות הספרותית ולהעניק לה משמעות ותפקידים בכלל היצירה שבה היא מופיעה . כך גם נהגתי בדיון ביחידות מבנה שברצף הסיפורי , כגון בסעיפים המציגים את דרכו של ברנר בדיאלוג או בתמונה הסיפורית . אין צריך לומר שדרך זו הלמה את הצגת העניינים התימאטיים , שעמדתי עליהם במבואי הכללי . אולם גם בפרקים שנדונו ע...  אל הספר
מוסד ביאליק