תוכן העניינים

הקדמה [ עמ' [ 2—1 עולמם של סיפורי ברנר [ מבוא ] [ עמ' [ 41—11 א . מעגלי ההתייחסות שברשות היהיד ' הגיבור הברנדי כאדם בודד , 3 נ ; המחלה והמוות , ; 18 הפתרון השלילי ! התאבדות וטירוף הדעת , ; 20 הפתרון החיובי ' 'תורת היש' של ברנר , ; 22 ב . במעגלי ההתייחסות שברשות הרבים : תלישותו של היחיד הנשאר בתוך העם , ; 26 הקיטרוג על דמות העם בעבר ובהווה , ; 27 זיקת הגיבור הבינרי לגורלו האקטואלי של העמ , ; 29 הזיקה לפתרלן הציוני , ; 31 הזיקה לפתרון הסוציאלי , - , 35 הפתרון החיובי ; עבודה אנושית , . 39 חלק ר א ? ו ן דרכי העשייה הספרותית של ברנר בסיפוריו פרק ראשון סוגים ובני סוגים [ עמ' [ 59—45 א . הסיפור הקצר : סיפורים ראשונים , ; 46 סיפורי לונדון ; 48 , 11908—1905 ] סיפורי ארץ ישראל , ; 50 ב , הסיפור הארוך : סיפורי מסעות , ; 54 סיפורים ארוכים המתארים רקע יציב , ; 55 ג . הרומאנים של ברנר , . 56 פרק שני הדמות הסיפורית ביצירה מעמדה , תפקידיה והדרכים לעיצובה [ עמי ( 122—60 א . סוג הדמות והרכבתה , ; 61 ב . מעמדה של הדמות הסיפורית ביצירתו של ברנר , ; 66 ג . אמצעי איפיון ישירים , ; 84 ד . אמצעי איפיון עקיפים...  אל הספר
מוסד ביאליק