אמנות הסיפור של י.ח.ברנר

מוסדביאליק יוסף אבן אמנות הסיפור של י . ח . ברנו יוסף אבן אמנות הסיפור של י . ח . ברנר מוסד ביאליק ירושלים Y . H . BRENNER'S CRAFT OF FICTION YOSEF EWEN  אל הספר
מוסד ביאליק