רשימת המשתתפים בכרך

יאיר אהרני - פרופסור אמריטוס , הפקולטה לניהול , אוניברסיטת תל אביב אליעזר בן רפאל פרופסור אמריטוס , החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , אוניברסיטת תל אביב סיגל גלנטי - מרצה , המכללה האקדמית בית ברל דודי זילברשלג - מו " ל 'בקהילה / מקומון חרדי יצחק זמיר - שופט ( בדימוס ) בית המשפט העליון , פרופסור זאב חנין - מרצה , המחלקה למדע המדינה , אוניברסיטת בר אילן מנחם טופל - חוקר , מכון יד טבנקין ריקי טסלר - חוקרת , האוניברסיטה הפתוחה אורי כהן - מרצה , הפקולטה לחינוך , אוניברסיטת תל אביב דן כספי - פרופסור , ראש המחלקה לתקשורת , אוניברסיטת בן גוריון נסים ליאון - חוקר , המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , אוניברסיטת בר אילן משה ליסק פרופסור אמריטוס , המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , האוניברסיטה העברית עאדל מנאע - ראש המרכז לחקר החברה הערבית בישראל , מכון ון ליר בנימין נויברגר - פרופסור , האוניברסיטה הפתוחה חוה עציוני הלוי - פרופסור , המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , אוניברסיטת בר אילן יעל עצמון - חוקרת , מכון ון ליר יורם פרי - פרופסור , ראש מכון חיים הרצוג לתקשורת , חברה ופוליטיקה , אוניברסיטת תל ...  אל הספר
מוסד ביאליק