לוח ‭:22.3‬ נציגי מפלגת העבודה בכנסת ‭(2004-1981)‬