20. האליטה החדשה של דוברי רוסית בישראל זאב חנין

בכלל השינויים הגדולים שעברו על המדינה והחברה בישראל בעשור האחרון גם מגמות חדשות של הקמה וקידום של אליטות פוליטיות , כלכליות ותרבותיות חדשות . בין כל אלה שמור מקום בולט לקבוצות ההנהגה מקרב עולים דוברי רוסית , קבוצות שהחלו להופיע בזירה הפוליטית הישראלית בשנות השבעים , ובייחוד בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים , עם גל העלייה הגדול מברית המועצות ומחבר המדינות . הקבוצות האלו לא הופיעו לפני כן בין השאר משום שרוב הקבוצות המנהיגות בישראל , כמוהן כרוב ארגוניהן הפוליטיים , הן בעלות שורשים ' רוסיים' מאז הגלים הראשונים של העלייה הציונית בתחילת המאה העשרים שבאו ממה שהיה 'תחום המושב' של האימפריה הרוסית . ואולם הניתוק הכמעט מוחלט של יהדות ברית המועצות מישראל ומיהדות העולם , דיכוי התרבות היהודית וחיים יהודיים מאורגנים כלשהם בברית המועצות - כל אלה יצרו מציאות חדשה ליהודי ברית המועצות במושגים של שפה , זהות ותרבות . לפני הקמת המדינה ובעשורים הראשונים לקיומה השתייכו אפוא העולים ממוצא רוסי ל'זרם המרכזי' של הפוליטיקה המקומית , ואילו עולי רוסיה משנות השבעים , ובייחוד בשנות התשעים , כבר היו קבוצה בעלת תרבות ו...  אל הספר
מוסד ביאליק