17. הרב שך כדפוס של מנהיגות חרדית מנחם פרידמן

החברה החרדית של היום שונה מאוד מהחברה החרדית שהתקיימה עד אמצע שנות החמישים של המאה העשרים . מאז המחצית השנייה של שנות החמישים הפכה החברה החרדית למה שאני מכנה 'חברת לומדים , ' משמע שכמעט כל ילדיה עוברים את תהליך הסוציאליזציה שלהם במוסדות חינוך ייחודיים : חדר ( תלמוד תורה , ( ישיבה קטנה , ישיבה גדולה וכולל . התהליך הזה מתחיל בילדות המוקדמת ומסתיים בדרך כלל באמצע סוף שנות השלושים של החיים . במסגרת זו הנישואין אינם מציינים את סוף תהליך הסוציאליזציה , אלא שלב מעבר מן הישיבה הגדולה לכולל , שבו מוסיפים ללמוד עוד שנים רבות . מיעוט אף ממשיכים ללמוד בכולל כל ימי חייהם . המהפך הזה בחברה החרדית שינה , כאמור , את מבנה החברה החרדית ואת אופייה . השינויים מורגשים כמעט בכל תחומי החיים , ולא נוכל בפרק הזה לתאר אותם בפירוט . נציין בקצרה את החשובים שבהם מנקודת המבט של הדיון הנוכחי . תעסוקה . מאחר שכל תהליך הסוציאליזציה הייחודי הזה מוקדש ללימודי התלמוד ומפרשיו ' ) לימודי קודש ( ' נמנעת מהצעירים החרדים השכלה כללית ומקצועית ' ) לימודי חול , ( ' וממילא מוגבלות אפשרויות התעסוקה שלהם לאחר עזיבתם את הכולל . רבים...  אל הספר
מוסד ביאליק