15. אליטות מזרחיות - ממוסדות וחוץ־ממסדיות ריקי טסלר

מבוא אפליה - גלויה או סמויה , מכוונת או שאינה מכוונת - בשיעור ההשתתפות של המזרחים באליטות היא עובדה , גם אם היא חלק מטיעון מכליל יותר ששיעור ההשתתפות של חברי קבוצות מסוימות במוסדות ובקבוצות העילית נופל מחלקם היחסי באוכלוסייה . מהם ממדי הפער ? מהם מקורותיו ? ובעיקר כיצד מתמודדים עמו המזרחים ? את תגובת המזרחים והשפעתם על התפתחות האליטות המזרחיות אפשר לנתח בכמה תחומים : בתחום הפוליטי המזרחים מציבים אתגר למערכת הפוליטית וטוענים שהתארגנות האליטות המזרחיות , עוצמתן ומקומן בזירה הפוליטית חברתית הוגבלו בשל מבנה הזדמנויות סגור בכלל , ובשל היעדר לגיטימציה שלטונית לפוליטיקה של זהות ודיכוי מחאה עדתית בפרט . לכן הם נאבקים לשינוי מבנה ההזדמנויות ולהגדלת חלקם היחסי במערכת הפוליטית . בתחום החברתי קבוצות מזרחיות אחרות פועלות להרחיב את גבולות הדיון מאליטות שולטות ( פוליטיות , כלכליות וביורוקרטיות , ( שעוצמת העילית המזרחית בהן מוגבלת , אל אליטות חוץ ממסדיות ( דתיות , תרבותיות ואינטלקטואליות , ( שצומחת בהן עילית מזרחית בעלת תודעה ועוצמה המכוונת לחדור לאליטות השולטות . בשיח הפנים עדתי נדרשים המזרחים לשאלת ...  אל הספר
מוסד ביאליק