14. הטכנוקרטים כאליטה קיבוצית מנחם טופל

מבוא שאלת זהותם של אנשי אליטה בקיבוץ והשינויים בהרכבה מעוררת תמיד עניין בשל מהות הקיבוץ כחברה שוויונית 'חסרת מעמדות . ' אמנם ריבוד הקיבוץ נחקר לא מעט בעשרות השנים האחרונות , אבל התכונות המיוחדות של צורת החיים הזאת ומאפייניה המשתנים מעוררים שוב ושוב את הצורך להבין ולהגדיר את המשאבים הנדרשים לביסוסם של אנשים כאליטה בתנאי שוויון פוליטי , חברתי וכלכלי , כהגדרתו של הקיבוץ . בין האפיונים המוסכמים של הקיבוץ הנוגעים לנושא דיוננו בולט המתח החבוי בין שני עקרונות עיקריים שבו : הקדמה הטכנולוגית המודרניות ; והשוויון . מעמדם המכונן של העקרונות האלה גם בחברה המערבית המודרנית הפכו את הקיבוץ למעבדת ניסוי בעיני מדעני החברה . עניינם בקיבוץ אינו מפתיע , בוודאי בנושא אליטה - אנשים בעלי השפעת יתר על קבלת ההחלטות - שעצם קיומה משמעותו אי שוויון או מתח בין השוויון המוצהר ובין תלות הציבור באלה שבכוחם לממש את ההחלטות הציבוריות או למנוע אותן . עם השתנות מוקדי הכוח השתנה גם הרכבה של האליטה . יש התולים את עצם השינוי בהרכב האליטה בשינוי בערכיהם של חברי הקיבוץ . כך למשל אפשר להסיק מעבודותם של רוזנר וגץ . ( 1996 ) בשו...  אל הספר
מוסד ביאליק