13. אליטות בתנועה הפמיניסטית יעל עצמון

א . ראשית הפעילות בתנועה הפמיניסטית החדשה בישראל מיוחסת לזמן שבין סוף 1970 לסוף . 1973 נשים מן האליטה האקדמית , מרצות וסטודנטיות באוניברסיטת חיפה היו היוזמות של פעילות פמיניסטית זו . הפעילות הראשונה היתה מפגשים של קבוצות קטנות של נשים שבהם הועלו נושאים אישיים כדי למצוא את המשותף לנשים במושגים פוליטיים . בשנת 1972 נעשה הניסיון הראשון להקים את 'התנועה הפמיניסטית הישראלית' גוף משותף לקבוצות פמיניסטיות שקמו בחיפה , בירושלים ובתל אביב , אבל הניסיון לפעולה משותפת כתנועה ארצית לא עלה יפה . היה זה 'הגל השני' של הפמיניזם הישראלי . הפעילות הפמיניסטית של תקופת היישוב , ובייחוד בשנות העשרים , היא 'הגל הראשון' של הפמיניזם הישראלי . בשתי התקופות האלה הגיעה הפעילות הפמיניסטית בארץ לשיאה . בתנועה הפמיניסטית החדשה היתה מידה רבה של מעורבות של פמיניסטיות 1 ספרן , 2001 עמ' . 152 2 שם , עמ' . 17-1 3 שם . בהתארגנות המוקדמת של נשים בארץ ישראל , בראשית שנות העשרים , נוצר מגוון של ארגונים מרכזיים , ובכללם ארגוני תמיכה העוסקים בעזרה לנשים ולילדים על בסיס גיוס עזרה של ארגונים יהודיים בארצות הברית , כמו 'ויצ " ר ...  אל הספר
מוסד ביאליק