11. שסעים בקרב חוגים אקדמיים משה ליסק

א . מדעי החברה בישראל החלו לצמוח רק שנים רבות לאחר פתיחתה של האוניברסיטה העברית בירושלים בשנת . 1926 רק בסוף שנות הארבעים ( של המאה העשרים ) העניקה האוניברסיטה העברית , שהיתה אז האוניברסיטה היחידה בארץ ישראל המנדטורית , גושפנקה , אף היא חלקית מאוד , להוראה של חלק מהדיסציפלינות הנכללות בקטגוריה הרחבה של מדעי החברה . מדובר בעיקר בקורסים אחדים בפסיכולוגיה , בסוציולוגיה , בגאוגרפיה ובכלכלה . רק לאחר תום הקרבות של מלחמת השחרור ( 1949-1948 ) החלו להתפתח בתנופה רבה רוב הדיסציפלינות הנכללות היום בפקולטות למדעי החברה בישראל . בשנות החמישים חל שינוי מהותי גם במעמדה של כל האליטה האקדמית על כל ענפיה . לפני 1948 ( תקופת היישוב ) היה ניכור רב , עד כדי עוינות , בין מנהיגי הסגל האקדמי של האוניברסיטה העברית ובין ההנהגה הפוליטית של היישוב היהודי , ובכלל זה תנועות וזרמים פוליטיים הן באגף השמאלי והן באגף הימני של המפה הפוליטית של התקופה ההיא . מסיבות שונות , מבוססות פחות או יותר , הרגישו מנהיגי הציבור היהודי שהאוניברסיטה העברית אינה נוטה לשרת את צורכי הציבור , למשל בתחום המנהל והפיתוח הכלכלי . באליטה האקד...  אל הספר
מוסד ביאליק