לוח ‭:9.5‬ ממלאי תפקידים בכירים לפי יכולת תיווך,גלויה וסמויה