לוח ‭:9.4‬ ממלאי תפקידים בכירים באמצעי תקשורת,שטחות ורכיבים