9. על האליטה בתקשורת דן כספי

כבכל מוסד חברתי אחר , גם במוסד התקשורת בישראל מתקיימת החלוקה הבסיסית בין אליטה ללא אליטה , בין ממלאי תפקידים בכירים שתופסים עמדות בכירות בסוגי פעילות למיניהם ובין אחרים הנשמעים להם , בין המובילים למובלים . כל התייחסות לאליטה התקשורתית בישראל כמוה כהליכה בין עצים ביער רחב ממדים . הדיון הציבורי בדרך כלל רואה במוסד התקשורת מקשה אחת , ואינו מבחין בחלקים בתוכו . לרוב נהוג לשרטט פרופילים סוציו דמוגרפיים כלליים , ואלו אינם עלולים אלא לחזק דימויים פולקלוריסטיים שכיחים . מבחינה זו , הטיול הזה ביער התקשורת לא זו בלבד שהוא חלוצי , אלא הוא אף אמור לסמן מסלולים ושבילי הליכה ומחקר בהמשך . שדרות באליטה התקשורתית מי הם אפוא ממלאי התפקידים הבכירים בארגוני התקשורת הנשענים על אמצעי התקשורת ? בשם עקרון הריבוד נתמקד בעיתונים ובערוצי שידור עיקריים ולא בארגונים המפיקים פרסומים תקופתיים , ספרים או סרטי קולנוע . תשומת הלב תתמקד בעיקר בתקשורת הכללית , אבל מפעם לפעם יופנה הבזק גם לעבר שביל התקשורת המגזרית , שהוא לעצמו ראוי לסיור נפרד . בין ממלאי התפקידים הבכירים אפשר להבחין לפי מיקומם בארגון התקשורת . בניסיון חל...  אל הספר
מוסד ביאליק