8. האליטה המשפטית יצחק זמיר

ההרכב אליטה היא קבוצת אנשים בצמרת . חברים בה אנשים שהגיעו אל המקום הגבוה ביותר , אפשר לומר המצטיין ביותר , בתחום מסוים של פעילות אנושית . כשם שרבים התחומים של פעילות אנושית , כך גם האליטות רבות . יש אליטות חברתיות , אליטות מקצועיות ואליטות אחרות . האליטה המשפטית היא אליטה מקצועית . מבחינות מסוימות היא דומה לאליטות מקצועיות אחרות , אך , כמובן , יש לה מאפיינים מיוחדים משלה . אפשר לדבר על אליטה בהגדרה צרה , הכוללת רק אנשים שיש הסכמה כללית שהם משתייכים לאליטה ; אבל אפשר לדבר גם על אליטה בהגדרה רחבה , הכוללת אנשים הנמצאים בשולי האליטה הצרה . ככל שמרחיבים את גבולות האליטה , וממילא גם את מספר החברים בה , מצטמצמות היוקרה והחשיבות של האליטה . זאת ועוד , ככל שמרחיבים את גבולות האליטה , מיטשטשים מאפייניה . משום כך אני מעדיף , לצורך הדיון באליטה המשפטית , להגדיר את האליטה הגדרה צרה , כלומר לכלול בה רק את האנשים שיש הסכמה כללית שהם משתייכים לאליטה . ההשתייכות של אדם לאליטה מסוימת נקבעת בדרך כלל על פי מבחן ההצטיינות או על פי מבחן התפקיד . מבחן ההצטיינות הוא הרמה המקצועית וההצלחה האישית בתחום מסוים ....  אל הספר
מוסד ביאליק