7. אליטה צבאית חדשה יורם פרי

מרוע חשוב להבין את האליטה הצבאית ? לקראת תום המאה העשרים החלו אינטלקטואלים בבירות המערב לדבר על תחילתו של עידן חדש , ואף שם נתנו לו - העידן הבתר מלחמתי . ( The Post-war Era ) קריסת הקומוניזם והתפוררות ברית המועצות עוררו אמונה שהחברה העולמית החדשה תהיה חברה בתר צבאית . ( Post-military Society ) גם בישראל החלו מנשבות רוחות של שינוי . נראה היה שנכנסנו לעידן השלום , ובוודאי לתהליך השלום , וברוח התוכנית הרב שנתית 'צה " ל / 2000 שגובשה לקראת סוף העשור הקודם , החלו קציני צה " ל מדברים על עצמם כעל 'צבא השלום . ' גל האופטימיות בדבר קץ עידן המלחמות היה דומה להפליא לגל שסחף אינטלקטואלים אירופים בסוף המאה השמונה עשרה . אז האמינו גם ליברלים ואבולוציוניסטים מכאן , וגם סוציאליסטים וקומוניסטים מכאן , שהמלחמות סיימו את תפקידן ההיסטורי . ההוגים האלה העריכו שהעידן החדש ישפיע השפעה מרחיקת לכת על האופי הריבודי של החברה העתידית . אוגוסט קונט דיבר על התפתחות מן החברה הפאודלית לחברה התעשייתית , והרברט ספנסר תיאר התפתחות מחברה שכינה 'צבאית' לחברה 'תעשייתית . ' שניהם האמינו שמאחר שהמלחמה כתופעה מאורגנת מרכזית ת...  אל הספר
מוסד ביאליק