6. אליטות עסקיות חדשות יאיר אהרני

הקדמה בפרק הזה ינותחו השינויים העיקריים במערר העסקי וכן הפרופיל החברתי , התרבותי והפוליטי של האליטות במערר העסקי בישראל . דגש מיוחד יושם על השינויים בפרופיל והסיבות לשינויים האלה . חלקו הראשון של הפרק יסקור בקצרה את המצב בשנים הראשונות לקיום המדינה . לאחר מכן יפורטו השינויים העיקריים שגרמו להקטנת חלקה של הבעלות הממשלתית וההסתדרותית על המפעלים העסקיים הגדולים וחוללו תמורות מרחיקות לכת בהרכב הקבוצות העסקיות הפרטיות בענפי המשק הישראלי . ינותחו הסיבות העיקריות לשינוי בהרכב האליטה העסקית וההבדלים בין האליטה העסקית בשנים הראשונות לאליטה היום . בחלק הבא נעסוק ביחסים בין האליטה העסקית למערכת הפוליטית . ראשית , נעסוק בהשפעות המערכת הפוליטית על מינוי מנהלים ודירקטורים . לאחר מכן נדון בהשפעה של אנשי עסקים על המערכת הפוליטית , שמתבטאת לא פעם בשמירת הסטטוס קוו , ולפיכר נסקרת בעיתונות בהרחבה רק לעתים רחוקות . קשה , כמובן , אם לא בלתי אפשרי , לדעת או לתעד את מידת ההשפעה בין אנשים שייתכן שהיא מתבטאת בפגישות חברתיות . התזה העיקרית בפרק הזה היא שחלו שינויים מהותיים בהרכב האליטה העסקית בישראל ובדרכי עבוד...  אל הספר
מוסד ביאליק