5. שירות המדינה גבי שפר

ראשית , הערה מקדימה על מוקד הדיון בפרק זה . מקובל שהסקטור הציבורי והשירות הציבורי כוללים את שירות המדינה , הרשויות המקומיות , המורים , בנק ישראל ועוד . אבל הסקירה והדיון כאן אינם נוגעים לסקטור הציבורי בכללו , אלא רק לשירות המדינה , ובכלל זה המשרתים בצבא הקבע ובשירותי הביטחון . היום מועסקים במשרדי הממשלה כשישים אלף עובדים . כבר בשלב מקדמי זה של הדיון צריך להצביע על הקשרים העמוקים , שכמעט אינם ניתנים להפרדה , בין המערכת הפוליטית למערכת המנהל / הביורוקרטיה שהיא שירות המדינה בישראל . כמו אליטות אחרות בישראל , גם האליטות בשירות הציבורי בכלל , ובשירות המדינה בפרט , שמרו על כמה מאפיינים היסטוריים , אבל בשני העשורים האחרונים הן השתנו שינוי ניכר , ועדיין מוסיפות להשתנות . הסיבות העיקריות לשינויים האלה בשירות הציבורי בישראל בכלל , ובשירות המדינה בפרט , ובאליטות המשרתות בהם , קשורות להשפעות המצטברות של תהליכי הגלובליזציה וההידמות הגוברת של ישראל למדינות דמוקרטיות אחרות , ולתהליכי שינוי עמוקים בישראל פנימה . א . שורשי השירות הציבורי ושירות המדינה בישראל נטועים במערכות השלטון ביישוב היהודי בימי טרו...  אל הספר
מוסד ביאליק