4. אליטות פוליטיות בימין המפה - הליכוד סיגל גלנטי

שנים ארוכות נטען שאחד היסודות של הפוליטיקה הטרום ישראלית ( בימי המנדט הבריטי ) והישראלית הוא התבססות אליטה פוליטית ציונית סוציאליסטית בראשות ' מפלגת פועלי ארץ ישראל' ' ) מפא " י ' /( ' המערך ' / ' מפלגת העבודה , ' שהיתה מפלגת שלטון דומיננטית עשרות שנים . נאמר שבזכות טכניקות למיניהן הצליחה המפלגה הזאת לחלוש על משאבים פוליטיים ועל מפעלי ההתיישבות והביטחון , לבסס קשר עם סקטורים חשובים באוכלוסיית היישוב ואחר כך באוכלוסיית המדינה . עוד ידעה האליטה הזאת להחליש , להנמיך ולבטל את מתחריה הרבים ולעשות להם קואופטציה ( לקנות נאמנות יריבים באמצעות הרעפת יתרונות , בעיקר חומריים . ( עם מועדון היריבים הזה נמנה גם המחנה הרביזיוניסטי הלאומני הטריטוריאליסטי הקיצוני , שנשאר מחנה אזוטרי בתקופת היישוב , ועם קום המדינה היה למחנה הימין / הלאומי . מפלגתו הראשית בשנים 2006-1948 היא 'חרות ' / ' גח " ל' ' ) גוש חרות ליברלים /( ' גוש 'הליכוד' ( מ /( 1973 מפלגת הליכוד ( מ . ( 1988 בתקופת היישוב דיכאו את המחנה הזה תנועת העבודה והבריטים , וניסו להרחיקו מן הארץ ואף לחסלו , פשוטו כמשמעו . בימי מלחמת העצמאות ועם קום ה...  אל הספר
מוסד ביאליק