1. נוף של אליטות אליעזר בן־רפאל ויצחק שטרנברג

בעשורים האחרונים עברה החברה הישראלית תמורות מרחיקות לכת בשל אירועים מבית ומחוץ . התמורות הללו הצמיחו אליטות חדשות בתחומי פעילות שונים בחברה . ספר זה מנסה לשרטט את ההתפתחויות האלה בתחומים למיניהם ולדון בהשלכותיהן . אליטה היא קבוצה קטנה יחסית של אנשים שנמצאים בעמדה בולטת לעומת אחרים בתחום כלשהו של הזירה הציבורית ושולטים על משאבים שמקנים להם עוצמה באותו תחום או בחברה בכלל . מבחינה היסטוריה השימוש המודרני במושג אליטה והגישה המבליטה את מקומה של האליטה בחיי החברה מקורם בהוגים ובחוקרים כגון פרטו , מוסקה ומיכלס , שהתנגדו לפרספקטיבה המרקסיסטית המדגישה את קיומם ומאבקיהם של מעמדות חברתיים הנגזרים מאפיוניהם של מבנים חברתיים . לעומת התפיסה המעמדית , גישת האליטות פתוחה יותר מכיוון שהיא פחות מחויבת למאפייני הקבוצה הדומיננטית בחברה . הוויכוח הרואה בשתי הגישות הללו גישות מנוגדות וחלופיות עדיין נמשך , אבל אין הכרח לתופסן כך , ואפשר לשלב ביניהן ולראות בהן גישות משלימות . אפילו בקרב המרקסיסטים נעשה שילוב כזה מתוך הדגשת החשיבות שיש לאליטה של מעמד הפועלים על אופיו ועל התנהלותו של המאבק המעמדי , למשל בתפיסה ...  אל הספר
מוסד ביאליק