פתיח

ספר זה הוא תוצר של פרויקט שביקש לסקור ולהציע ניתוחים מוסמכים של האליטות בחברה הישראלית בעת הזאת , שמהיבטים רבים הן שונות מאוד מהאליטות הישנות שתפסו את הזירה הציבורית לפני עשרים שנה ויותר . מגמתנו לבחון סוגיה זו בתחומי פעילות ובמגזרים עיקריים . ראשיתו של הפרויקט בפנייתה של שגרירות צרפת אל פרופ' אליעזר בן רפאל לעשות מחקר בנושא . הוקם צוות חוקרים של שלושה סוציולוגים - הפרופסורים אליעזר בן רפאל , משה ליסק וחוה עציוני הלוי - ושני אנשי מדע המדינה - הפרופסורים בנימין נויברגר וגבי שפר . ד " ר יצחק שטרנברג קיבל על עצמו לרכז את עבודת הצוות , לזמן אורחים מומחים ולהשתתף בפגישות ובעריכת החומר . עזרה לידו גברת יעל ישראל . פעם בחודש , במשך כחמישה עשר חודשים , התכנס הצוות , ולכל פגישה הוזמנו שניים ער ארבעה מומחים בעלי נגיעה חזקה לנושא שנידון באותה פגישה . בכמה פגישות הספיק הצוות לקיים דיונים בשני נושאים . המומחים נשאו הרצאות וענו על השאלות של הצוות , ואחר כך התבקשו מקצתם להגיש פרק לפרסום בקובץ הזה . לפעמים התבקשו גם מומחים שלא השתתפו במפגשים הללו לתרום פרק לספר . לנושאים אחדים הקדשנו שני פרקים , ובמקר...  אל הספר
מוסד ביאליק