אליטות חדשות בישראל

ע / רכיפ . או י יעזר בן-י ^ x ^ / יצה ^ שגורגביו ? { פ rn'n , |> 0 ^ riwn נ 1 יברגר , ה / ר , עצי / ני ר 1 1 /^ ו ? ב שפר אליטות חדשות בישראל אליטות חדשות בישראל עורכים אליעזר בךרפאל ויצחק שטרנברג עם משה ליסק , בנימין נריברגר , חוה עציוני הלוי וגבי שפר מוסד ביאליק ירושלים New Elites in Israel With : Moshe Lissak , Benyamin Neuberger , Eva Etzioni-Halevy and Gabriel Sheffer Edited by : Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Stern berg  אל הספר
מוסד ביאליק