פרק ה והיה באחרית

כמאה וארבעים שנה לאחר כליון אחותה הבכירה , ממלכת אפרים , גם האחות הצעירה , ממלכת יהודה , תמה לגווע . עם חורבן ירושלים ושתי הגלויות האחרונות , גלות צדקיהו והגלות שלאחר רצח גדליהו בן אחיקם , השתווה גורלו של עם ישראל עם גורל רוב עמי האיזור , שעברו בסופו של דבר לחיות תחת שלטונו של המלך הגדול , שהוא מעתה מלך פרס ומדי . היה זה תהליך איטי שנמשך כמה דורות . בתחילתו , בראשית התבססות ממלכת אשור באיזור , היה מלווה בהקזות דם גדולות , בהיעלמן של תרבויות עמים בדרך אלימה של הגליות והריסת מרכזי פולחן ; כך נעלמו גם "עשרת השבטים . " תהליך זה הלך והתרופף , וכשבאה מלכות פרס תחת מלבות בבל - פסק כליל . את מקומו ירש תהליך של טמיעה ומיזוג תרבויות עמי האיזור , או שרידיהם ליחידה תרבותית אחת . סימנו הבולט של התהליך הוא חילוף שמו של האיזור . שמו הקודם , עבר הנהר , הלך ונעלם ; עם בוא גל כובשים חדש , הפעם ממערב , קיבל בלשונם את הכינוי "סוריה ; " לא על שם יושבי החבל , אלא על שם ראשוני כובשיו - האשורים . לא קשה להבחין בגורם המסייע העיקרי לתהליך ממושך זה של הידמות תרבויות שונות ויציקתם לכלי תרבות העל של האיזור . דורות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד