פרק ד הנבואה לתולדותיה

תפיסת השלטון על ידי יהוא בן נמשי היתה הרבה יותר מהפיכה צבאית . גם סיפור המעשה הרשום בספר מלכים ב' ט' י , ' מצטיין בריבוי פרטים יחודיים . אפילו במסגרת הסיפור המקראי , שבשונה מהסיפור העממי המצוי נכנס גם לפרטים כדרך הסיפור האמנותי , זוהי תופעה יוצאת דופן . קשה שלא לראות בכך הוכחה , עד כמה היה המעשה נחשב בעיני בני התקופה . לכן דומה כי מותר לראות במעשה תפיסת השלטון באופן אלים מעין מהפכה חברתית ותרבותית , ולהעריכו כמאורע המרכזי בדברי ימי המלוכה בישראל . על חשיבות המאורע בעיני בני הדורות ההם , ניתן להסיק גם מתוך הפירוט הרב בו נמסרו הדברים בספר מלכים , ונשתמרו בו שלושה מקורות שונים בתכלית ; צירופם לסיפור אחד אף הטעה חוקרים לראות בסיפור המעשה כולו רישום מאוחר - ולא הוא . המקור הראשון , מל"ב ט 4 , ' ; 37 י 12 , ' , 14 הוא דיווח מפורט של קשר יהוא , המעשה ומניעיו , כפי שנמסרו בחצר המלך החדש . המקור השני , מל"ב י 1 , ' , 11 המספר על השמדת השושלת הקודמת , הוא סיפור עממי בעל גוון פיקרסקי , והוא נטול ערך היסטורי . המקור השלישי , מל"ב י 15 , ' , 26 הוא סיפורם של המנצחים מבחינה אידיאית , נאמני א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד