פרק ג המלוכה בישראל

בפתח הדיון על המלוכה בישראל לתולדותיה , יש לברר כמה מושגים הנוגעים לתקופה . מדובר בישראל כיחידה לאומית , שמספר שבטים מרכיבים אותה ; עוד בימי קדם השתדלו להביא את מניינם לשנים עשר , אף כי מבחינה היסטורית אין ידיעות ברורות על כל השבטים העולים במניין . יש גם סימנים ברורים למדי , המעידים על שבטים שהתקיימו אי אז בעבר הרחוק ולאחר מכן אבדו . עם היווצרות המלוכה , כאשר שבטי רחל ומשפחות שבט יהודה חברו יחד לישות מדינית , שבימי דויד היתה לעובדה קיימת - נקבע שישראל , כלומר שבטי המרכז והצפון , יחד עם יהודה , מהווה יחידה ממלכתית אחידה . גם אז נשתמר זכרן של שתי יחידות נפרדות , יהודה וישראל . אחר כך , מסיבות שעוד נעמוד עליהן , חזר ונתגלע הפירוד הקדום בין שבטי רחל למשפחות שבט יהודה . בכל זאת כבר הספיקה להיווצר מסורת המרחיבה את המונח "ישראל" על כל השבטים המתייחסים לאבות . אז גם נקבע השם "ישראל" כמחליף את "יעקב" בחלק מסיפורי האבות . ראוי לציין , כי הסיפור המסביר את חילוף השם מעוגן בעבר הירדן , שלפי פשוטו של אותו סיפור , אינו חלק אינטגרלי של נחלת האבות ( לבן מפסיק את המרדף אחר חתנו כשיעקב מתקרב לארץ כנען ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד