פרק א בשחר ימי האומה

בספר בראשית "אברת האומה" מתוארים אמנם כנוודים שגם עוסקים בחקלאות ; אך הפרטים המסופרים על ארצות מוצאם ונדודיהם טרם בואם לארץ כנען , אינם חד משמעיים . יש שסיפרו כי "אבי האומה" יצא מ"אור כשדים , " אך ספק אם מדובר בעיר אור הידועה , שישבה לא הרחק ממוצא הפרת והחידקל לים . הכשרים היו במקורם נוודים ממשפחת עמי ארם . שבטי כשדים השתלטו על בבל ; הדבר אירע במאה ה 12 לפנה"ס - ואז נטמעו בקרב העם האכדי : ראשי השבטים הכובשים היוו מאז את השכבה השלטת בארץ , ועד מהרה נקראה בבל על שמם ארץ כשדים . תהליך דומה אירע בתולדות העמים במקומות שונים ובתקופות שונות . כך , למשל , אירע לארץ גליה : בסוף השלטון הרומי כבשוה שבטים גרמנים שנקראו פרנקים - ומאז היא נקראת , France אף שתושביה הוסיפו לדבר בניב הלטיני רומי , ומלבד שושלות יחס של כמה ממשפחות אצילים וותיקות ושם הארץ - לא הותירו הכובשים הפרנקים דבר אחריהם כי נטמעו לחלוטין בקרב תושבי הארץ . דומה לכך המקרה שלפנינו : שמה של העיר הגדולה אור , שישבה במורד נהר פרת , ושגשגה עוד בימי השומרים ומעתה נודעה בשם אור כשדים ודאי כדי להבדיל בינה לבין ערים אחרות , שאף שמן היה אור . ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד