מבוא סוד ייחודה של תקופת התנ"ך

עיון בפרק או בתקופה בהיסטוריה של עם ישראל - שונה במהותו , במובן מסוים , מזה של עמים אחרים : הדבר נכון לגבי כל תקופה שבה נבחר . כבר בכותרת שנבחרה לחיבור זה ניכר ייחוד : עם ישראל ? ואולי העם היהודי ? ואם נקבע שחילופי השם נוגעים רק לתקופה הראשונה - מה נעשה לגבי ימינו , כאשר שם זה חוזר ומתקשר לעם הזה ? האם באמת קרוב היום שבו ידובר ביהודי ישראלי ? בעם יהודי ישראלי ? הן אי אפשר להפריד ולומר , כי בתקופת התנ"ך קרוי העם בשם עם ישראל , ואחר כך היה לעם היהודי . החלפת השם חלה עוד בתקופת התנ"ך ולאו דווקא עם סיומה ; כבר רבשקה , שליח המלך הגדול , דיבר אל אנשי חזקיהו יהודית ! אי אפשר להטיל ספק : כבר חזקיהו היה מלך יהודי , ואין זה השוני היחידי . גם לא משך הזמן הארוך של תולדות העם הזה הוא המייחד את סיפור קורותיו וחקירתם ; הן אף ההיסטוריה הסינית ארוכה מאוד . גם לא השוני , או הייחוד - למי שאינו חושש מהמילה - הוא המשווה להיסטוריה של עם זה גוון אחר . שוני , ואולי אף ייחוד , הן אפשר למצוא בעמים רבים , אם לא בכל אחד ממאות העמים המרכיבים את הפסיפס המרהיב של האנושות . עובדה : בזיכרון קורותיהם של עמים רבים קיימת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד