תוכן העניינים

מבוא סוד ייחודה של תקופת התנ"ך 9 במקום פתיחה לשבחה של הארכיאולוגיה 24 פרק א בשחר ימי האומה 35 פרק ב ארץ חדשה 68 פרק ג המלוכה בישראל 113 פרק ד הנבואה לתולדותיה 146 פרק ה והיה באחרית 187 הספר שלפנינו הוא אמנם מעין מבוא חלקי לתנ"ך , אך אין הוא מבקש להצטרף למבואות הרבים שנכתבו לספר הספרים על ידי חוקרים ומלומדים , מבני אומות העולם ומקרב אחינו בני ישראל . הוא לא נועד למתלמד כדי להבין את הכתוב , אלא למי שקרא , למד ומבקש לשפר את הבנת הנקרא , מאז שקרא בספר לראשונה , משנתעשר עולמו הרוחני , והוא מבקש לראות בתנ'יך חלק של עולם זה . הגישה שהספר בא לבטא היא גישתו של היסטוריון . בראשית עבודת המחקר שלו בודק ההיסטוריון את המקורות השונים העומדים לרשותו , ובכללם גם כאלה שדומה כי רחוקים הם מהאמת שידועה לו . ואף אם לא כל המקורות חביבים עליו , חובתו להתעלם מכך ולהפיק מהם את מירב הידע , לבל יבולע לגישתו האובייקטיבית , שהיא תנאי לכל עבודה מדעית ראויה . אין לכחד כי עולמו של עם ישראל בתקופת התנ"ך מהווה את ראשית דרכו המיוחדת בהיסטוריה ותרומתו לציוויליזציה האירופית . וגם הספקנים ביותר לגבי מהימנות התנ"ך במסירת העו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד