רשימת מקורות

( אינה כוללת מקורות ראשונים , המסומנים בכתוב עצמו . מקורות המוזכרים חד פעמית בהערות , מפורטים שם . ( . 1 אגוהב , ף' יצחק , מנורת המאור ( הוצ' י 0 ' ווורב ומ'ה קצנלבוגן , ( מוסד הרב קוק , תשכ'א . . 2 אגן גכירול , ר' שלמה , כתר מלכות . 3 אדרת , אברהם , תורה מן השמים , פתחים חוב' ג , ( 33 ) יוני . 1975 . 4 ר' אהרון הלוי מברצלונה , (?) ספר החינוך ( הוצ' ר' ח'ד שעוועל , ( מוסד הרב קוק , תשל"ד . . 5 או ; 6 היימר , בנימין , הנבואה הקדומה כישראל , מגנס תשל"ג . . 6 אורגד , הרג שמחה בוניט , ההלכה בתפישתם של ר'ח קרשקש ור'י אלבר — ראה ביר . . 7 אייזגר , יצחק , עורך , הגות והלכה , משרד החינוך והתרבות תשל'ג . א . 7 אחד העס , על פרשת דרכים ( אחיאסף , ברלין תרס'ה . 8 . ( אלכו , יצחק , ספר העיקרים ( הוצ' אליעזר שביד , ( מוסד ביאליק ' דורות , ' תשכ'ו . . 9 אלון , מגחם , המשפט העברי , מגנס תשל'ג . . 10 בוגר , מרדבי מרטין , במשבר הרוח , שלושה נאומים על היהדות , מוסד ביאליק . . 11 כיאליק , ח'נ ורבניצקי יי'ח , 0 פו האגדה דביר תש"י . . 12 בגטואיץ , יוסף , קדושה , פתחים חוב' ג , ( 33 ) יוני . 13 . 1975 גרגמן ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד