הערות

גפתח הדכרים ר' ישע' ו , . 4 להלן לא אציין מראי מקומות לגבי פסוקים ידועים לכל , כמקווה . בין הפרסומים : בקובץ 'בצל מלחמת יום הכיפורים' של אוניברסיטת היפה ( ספטמבר ; ( 1976 בחומר מהסמינר הבינלאומי של המכון למחשבה וליהדות בת זמננו שליד אוניברסיטת בר-אילן ; בחומר שהוגש לכנס החינוך היהודי בישראל ובתפוצות ( קיץ ( 1974 ובקובץ "כנס ישי רון " 1976 באוניבר' ת"א . נדחו הפרקים : א . על היחס אל סיפור גן העדן במחשבה היהודית , הנראה לי מאפיט את כלל ההשקפה היהודית על ההיסטוריה , על הקשר בין אדם ואלוהיו , על המצוות , ועוד ; ב . המושג 'תקוה' במקורות , שממנו אינדיקציה להבנת הזיקה בין הווה לעתיד , בין פרט לעם וכוי ; ג . הפרק בו ביקשתי להביא חיזוקים להנחותי ממקורות חוץ . עדויות כאלו — נוצריות בעיקר — על מהותה של היהדות — חשובות , כי בהן מתמקד ההבדל בעיני משקיף אשר מסוגל להתעלם מן המשני בחשיבותו , אך חיוני לזה הנמצא בפנים . נושאים אלה נידונים בהרחבה אצל מגחמ אלון , 9 ) עמי 616 , 562 , 550—1 , 442 , 42 ועוד . ( בסימפוזיון בחוג למקורות ישראל , בסמינר 'אורנים , ' קיץ . 1975 הדיון בשאלה זו נפוץ ביותר בספרות התי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד