פרק ד': אופני מימוש הזהות היהודית בימינו

איזון ומשגר אין חיי אדם בלא השקפת עולם , משמע , בלא מבנה הנושא את מחשבותיו והכרעותיו , בלא עקרון המכלל את פרטי הכאוס שב נסיון לכדי מכלול , וחממקל' את מכלולו במערכות משמעות רחבות . לא ייתכנו היי אדם מבלי שיחיה ויוסיף ליצור תרבות . אדם שלם הוא זה שבחייו מתקיימת הארמוניה מירבית בין ? tpn ל ^ ת עולמו לבין אוקני מימוש הווייתו יום יום ; ארם אשר נמנע ממנו למסד את השקפת עולמו בסביבתו הבלתי אמצעית — אם כידי גורמי דווץ ואפ בידי עצמו , על ידי התנכרות להשי ^ תו — הוא כמי שנגזל t אנושיותו מתק 8 חת , וממילא אינו מאוזן ואינו מאושר . המציאות של ימינו גורמת לאדם שיימצא בתהליך של דהומאניזציה גוברת , משום שמערכות המיסוד של השקםת עולמו מיטשטשות והולכות . באוירת הקונפורמיזם והאוניפורמיזם הפור צים גבולות כל ייחוד תרבותי , שהם תולדות של התמעטות המרחקים ושל שכלול כלי התקשורת , מתקהה אף הרצון לבטא את המיהד , כי האוניפורמיזם , שביטולו אינו נראה כבר השגה , תובע צידוקו . עם ניוון תרבותו ייחודו מתמעטת אנושיותו השלמה של אדם . על פי הנחות אלו ניתן לפרש את המושג 'משברי בתרבות בכלל , וביחיד וחברתו בפרט . כאשר אדם שר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד