תוכן העניינים

עמוד עם הספר 9 בפתח הדברים 11 על מצוקת הזהות / המעבר מתקופת 'התחליף הסביר' אל תקופת 'ההמשך הכשר' / צידוקם של חידושי תפישות ביהדות / תנאי לפלוארליזם — תידוום הייהוד / בין מהות לבין צורות גילוייה . פרק א שלושת ממרי הזהות 28 מי אני ? ו דרכי מימוש הזהות / מה אני י ם ר ק ב הנחות ימוד לדיון במהותה של היהדות 48 צידוקו של הדיון / הגישה אל המקורות / תוקף המציאות החדשה / יהדות כהשקפת עולם . פרק ג היהדות בהשל , פת-עולם 78 משיחיות / נבואיות / קהילתיות / מצוותיות / היסטוריות / אחדותיות . פ ר ק ד אופני מימוש הזהות היהודית בימינו 177 איזון ומשבר / משמעות הציונות / אופיר , ותנאיה של מדינת הלכה / השקפת עולם ודפוסי גילוייה / חידוש הקהילה / חיי לימוד / הקיבוץ בישראל בנוף השקפת העולם היהודית . הרהורי סיום 218 הערות 221 רשימת המקורות 244 מפתחות 248  אל הספר
הקיבוץ המאוחד