להיות יהודי על זהות ועל השקפת עולם

אלכסנדר ברזל אלכסנדר ברזל / להיות יהודי אלכסנדר ברזל להיות יהודי על זהות ועל השקפת עולם  אל הספר
הקיבוץ המאוחד