מקורות התמונות*

Landwehr ) : 1 , 25 Cincinnati , Hebrew Union College ( photos : Druce Reilly and Denny Berlin , Wagenbach Verlag : 22 Berlin , Ullstein-Bilderdienst : 15 Berlin , Stadtgeschichtliches Museum WeiBensee : 14 Berlin , Landesbildstelle : 13 Berlin , Jiidische Abteilung im Berlin-Museum : 3 5 Berlin , Bildarchiv PreuBischer Kulturbesitz : 8 , 23 , 24 , 39 , 46 Berlin , Bildarchiv Pisarek : 17 , 26 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 36 , 38 , 41 , 47 Vienna , Osterreichische Nationalbibliothek : 7 New York , Yivo Institue : 42 New York , Yeshiva University Museum : 9 19 , 21 , 37 , 40 , 44 , 45 , 48 New York , Leo Baeck Institute ( photos : Jim Strong ) : 4 , 5 , 10 , 11 , 18 , Munich , Erich Ortenau private collection : 2 Frankfurt am Main , Jiidisches Museum : 3 , 6 , 12 , 16 , 27 , 43 Duisburg , Gidal-Bildarchiv im Steinheim-Institut : 20 המספרים הם מספרי התמונות  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי