סקירה ביבליוגרפית

חלק ראשון : 1933-1918 בביגוד גמור לתקופה המאוחרת יותר של רדיפות הבאציונל סוציאליםטים , מצויים רק מחקרים ספורים העוסקים בצורה מקיפה בשנים שבץ 1918 ל . 1933 את הסקירה הכללית הטובה ביותר ניתן למצוא בשני קבצים שהוציא לאור מכון ליאו בק : ; 19 16-1923 ( 1971 ) Mosse and A . Paucker ( eds . ) , Deutsches Judentum in Krieg und Revolution W . E . וכן הנ"ל : , der Endphase der Weimarer Rebubiik Entscheidungsjahr 1932 . Zur Judenfrage d מהדורה שנייה מעודכנת . ( 1966 ) ספר הבוחן את התקופה מנקודת ראות חד צדדית במקצת הוא : Donald L . Niewyk , The ipnnm , Jews in Weimar Germany ( 1980 ) בעיקר בהתפתחויות בפוליטיקה הפנימית . הספר Repubtik ( 1986 ) W . Grab and J . H . Schoeps ( eds . ) , Juden in der Weimarer מכיל הרצאות מתוך כנם , שעיקר עניינן תולדות הספרות וחיי הרוח וביוגרפיות . אוסף מאמרים חדש יותר בעברית הוא : ע ' היילברונר ( עורך , ( יהודי ויימאר . חברה במשבר המודרניות , . ( 1994 ) 1933-1918 פרק ראשון : בצילה של מלחמת העולם את המחקרים המקיפים והמפורטים ביותר על התגובה היהודית רבת הפנים למלחמה נית...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי