‭.47‬ ניצולים מן הקהילה היהודית בברלין בסוף המלחמה. הכרזה אומרת: בית החולים היהודי בברלין. אנו מכבדים את זכרם של קורבנות הפאשיזם