חלוקה גיאוגרפית של מהגרים יהודים ממרכז אירופה ב־ ‭'1954‬