‭.46‬ מקהלת ילדי בית הכנסת הישן בהייךרויטר־גאסה בברלין ‭(1942)‬