‭.43‬ גברים יהודים לפני גירושם מויסבאךן ‭(Wiesbaden)‬ לטרזיינשטאט, 27 באוגוסט 1942