3. גטו טרזיינשטאט

בטךזין ( Terezin ) שבבוהמיה נוצר מחנה ריכוז בניהול עצמי יהודי , שממחיש טוב יותר מכל מקום אחר את השפלות המניפולטיבית של הגסטפו ואת ההסתבכות הטרגית של ההנהגה היהודית . בקיץ 1943 גורשו לטרזיינשטאט גם ראשי ההנהגה מברלין , מוינה ומפראג והועמדו בראש הניהול העצמי של הגטו . שלוש שנות 'הקהילייה הכפויה טרזיינשטאט ' ניצבות למעשה כפרק האחרון בהיסטוריה של יהדות גרמניה . כבר תולדות היווצרותו של המחנה מעידות על מידת ההונאה העצמית היהודית . ב 4 בדצמבר 1941 נסעו 'זקן היהודים' יעקב אדלשטיין וקבוצה קטנה של עמיתיו הקרובים ביותר ברכבת רגילה וללא כל שמירה מפראג לטרזיינשטאט . מעט לפני כן נסעה לשם קבוצת גברים צעירים כ'קומנדו הקמה . ' התוכניות להקמת 'התנחלות יהודית סגורה בהנהגה יהודית בפיקוח הרשויות הגרמניות ' נידונו כבר חודשים קודם לכן בקהילה היהודית בפראג , ב ' מחלקה ג" ( ג ' של (? 'גטו' שקיומה נשמר בסוד . המטרה הייתה לשמור על יהודי ה ' פרוטקטורט , ' שהם ויהודי וינה גורשו ראשונים לניסקו וללודז , ' מפני גירוש נוסף מזרחה , וזאת באמצעות ריכוזם במחנה 'יצרני , ' בעל חשיבות למאמץ המלחמתי . כוונות הגסטפו היו שונות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי