2. 'בין מזרח למערב' בגטו

מתוך קרוב ל 300 , 000 היהודים שחיו עדיין ב ' רייך הישן , ' ב ' אוםט מארק ' וב ' פרוטקטורט' בסתיו , 1941 ניספו בין נובמבר 1941 לאפריל 1945 כ 100 , 000 מיד אחרי הגירוש , אם בידי האיינזצגרופן של ה ם " ם ואם באושוויץ ובמחנות ריכוז אחרים . כ 135 , 000 הגיעו לגטו טרזיינשטאט , שהיה לרובם רק תחנת ביניים לפני גירושם למחנות ההשמדה . רק כ 50 , 000 יהודים דוברי גרמנית נשלחו לגטאות במזרח אירופה , ושם חיו תקופת זמן קצרה או ארוכה יותר בצוותא עם האוכלוסיה היהודית המקומית . גטו לודז ' היה הגטו הגדול ביותר שבו נכלאו יחד יהודי המערב ויהודי המזרח , ה ' . 'אוסטיוךן ב 16 באוקטובר 1941 הגיעו לגטו לודז ' הטרנספורטים הראשונים מפראג ומוינה , וכעבור שלושה ימים - מברלין . עד ה 2 בנובמבר התווספו עוד ארבעה טרנספורטים עם למעלה מאלף איש בכל אחד מברלין , ועוד חמישה טרנספורטים מפרנקפורט , מקלן , מהמבורג ומדיםלדורף . בסך הכל גורשו ללודז' קרוב ל 9 , 500 יהודים מן ה'רייך הישן ' ועוד כ 5 , 000 מוינה ומספר דומה מפראג . בטרנספורטים הבאים , לקובנה , לריגה ולמינסק , נשלחו עד סוף השנה 20 , 000 יהודים נוספים מן ה י רייך...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי