1. גירושים ראשונים

כבר בסוף ספטמבר 1939 התרקמה ב ם"ס תוכנית 'שמורות היהודים' או 'גטאות הרייך' בפולין הכבושה . כ 2 , 000 יהודים מוינה ומאוסטךבה המוראבית נשלחו לניםקו ( Nisko ) ע"נ סאן , ( San ) באזור לובלין , סמוך לקו התיחום בין החלקים הגרמני והסובייטי של פולין הכבושה . לדברי אייכמן , כוח החלוץ הזה של גברים כשירים לעבודה נועד בפקודת ה ' פירר' להכשיר את השטח ליישוב מחדש של 300 , 000 יהודים , בשלב ראשון , מן 'הרייך הגרמני הגדול והפרוטקטורט . ' יעקב אדלשטיין מפראג וכמה פקידים בכירים בקהילת וינה נצטוו לארגן את הטרנספורט ואת עבודות הבנייה . כעבור כמה שבועות התברר ש ' תוכנית ההתנחלות ' שזממו אייכמן והממונים עליו נתקלת בהתנגדות ואי אפשר היה להוציאה אל הפועל . במחנה צריפים בניסקו נותרו כ 500 גברים . מאוחר יותר הורשו לשוב למקומות מגוריהם יחד עם פקידי הקהילה שנשלחו לשם . את רוב המגורשים הבריח הגםטפו אל מעבר לקו התיחום , והם נקלטו על ידי הקהילות היהודיות בשטח שסיפחו הסובייטים . ב 12 בפברואר , 1940 במבצע בזק של הגםטפו , גורשו בן לילה אל ה ' גנרל גוברנמן ' , Generaigouvemement ) השטח הכבוש של פולין שלא סופח לרייך )...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי