פרק חמישה־עשר פרק האחרון

ביום הכיפורים תש '' ב , ( 1941 ) ראש הקהילה היהודית בברלין וכמה מעמיתיו זומנו אל הגסטפו . אגב הבעת 'צער ' על שעליו לבשר להם זאת דווקא ביום הזה , הודיע להם ראש מחלקת היהודים בברלין על תחילת 'היישוב מחדש ' של כל היהודים במזרח והורה להם לפתוח בהכנות . בכך החלו הגירוש הסופי והרצח של היהודים שחיו עדיין בגרמניה , אם כי הגירוש עצמו כבר לא היה בגדר חידוש . גירושם של 18-17 אלף יהודים בעלי אזרחות פולנית באוקטובר 1938 והפוגרום ברחבי הרייך מעט אחר כך נתנו את האות לשלב חדש במדיניות הרדיפה . ההיברים שבמדיניות הכוח המצליחה הביא להתעלמות גמורה מן התגובה בחוץ לארץ . בדומה , בשנה שלאחר מכן , ההשתלטות המהירה על פולין ו'המלחמה המוזרה ' של היטלר וקלגםיו עד האביב הבא חיזקו אותם בדעתם שיוכלו לפתור את 'שאלת היהודים ' תוך הפעלת כוח בלתי מוגבל . התוכנית הידועה ביותר , שההנהגה העליונה של הנאציונל םוציאליסטים שקלה כעת כדי 'ליישב מחדש ' את מיליוני היהודים שנוספו לתחום שליטתה , הייתה 'תוכנית מדגסקר . ' שנים קודם לכן הציעו פובליציסטים אנטישמיים בארצות שונות ליישב באי הזה את יהודי אירופה . ב , 1937 בהסכמת ממשלת צרפת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי