6. ההנהגה היהודית בין מילוי חובה לשיתוף פעולה

בתמונה הכללית של הרדיפות לא הייתה להבדלים האלה חשיבות רבה . המדיניות האנטי יהודית של הנאציונל סוציאליםטים התאימה בכל אתר ואתר לאותן הנחות יסוד , שהתבססו על האידיאולוגיה שלהם ונקבעו בחוקי נירנברג . מטרותיה היו אותן מטרות , והיא נכפתה על היהודים ונוהלה בידי אותם אנשי ס '' ם . בתוך כך ניסה ה ס " ם להפוך עד כמה שניתן את מנגנון הניהול היהודי הקיים לזרוע מבצעת של צעדי הגירוש וההשמדה . הנהגות הקהילות היהודיות ביטאו מצידן את ייחודיות ההתפתחות ההיסטורית ואת המבנה הספציפי של הציבור היהודי בכל מדינה . מכך נבעו לעיתים הבדלים מהותיים מאוד בהרכב , בתחומי הפעולה ובסמכויות של מנהיגי הקהילה ושל ארגוניה הפוליטיים . פקידי ה ס " ס , שהתמחו ב ' פוליטיקת היהודים ' מזה שנים , זיהו את ההבדלים האלה במהירות וניצלו אותם למטרותיהם . ראשי הקהילות היהודיות בוינה ובפראג זומנו לעיתים קרובות לברלין , ושם , יחד עם ראשי ההתאחדות הארצית , קיבלו את הפקודות של אייכמן . ריכרד פרידמן , פקיד בכיר בקהילת וינה , נסע ביולי 1939 לפראג כדי ליישם את הניסיון של וינה במסגרת הרה אורגניזציה של הקהילה המקומית . יעקב אךלשטיין ( Edelstein...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי