5. אוסטריה וה'פרוטקטורט' הצ'כי

תחום פעולתה של הנציגות הארצית , ואחר כך של ההתאחדות הארצית , נשאר עד הסוף מוגבל ל'רייך הישן ' בתוספת חבל הםודטים . הקהילה היהודית בוינה הייתה נתונה כבר באביב 1938 לרה אורגניזציה בהוראת הגסטפו . היושב ראש , ךזיךר פרידמן , ( Friedmann ) ומנהיגים אחרים נשלחו לדכאו מיד אחרי ה ' . 'אנשלום אדולף אייכמן מינה לראש הקהילה את ממלא מקומו של פרידמן , מנהל הקהילה יוסף לונהרץ , ( Lowenherz ) ולצידו העמיד גם ועד של שמונה אנשים . אפשר לראות בהליך זה את מינוי ה ' יוךנךט ' הראשון ( אף שלא נקרא כך ) על ידי הגסטפו : לונהרץ נהנה בקהילה מסמכויות בלתי מוגבלות , ומאידך נשא באחריות אישית כלפי הגםטפו . בקיץ 1938 התנגד הגסטפו מטעמיו הוא ל'אנשלום יהודי , ' כלומר לניסיונות לצרף את המוסדות היהודיים של אוסטריה לנציגות הארצית . נאסרה אפילו הפצת העיתונים היהודיים מן ה ' רייך . 'הישן העיתון היחיד שהורשה להופיע , בהוראתו של אייכמן ותחת צנזורה שלו , היה השבועון 'ציוניםטישה רונדשאו ' , ( Zionistische Rundschau ) שמאוחר יותר הוחלף על ידי המהדורה הוינאית של . 'ידיעון'ה עוד לפני פוגרום נובמבר , כל הארגונים היהודיים בוינה פור...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי