4. ההתאחדות הארצית - המשכיות ותיפקוד

פוגרום נובמבר 1938 ומבול הצווים שלאחריו שמו קץ מר ונמהר לכל ניסיון לרה אורגניזציה של חיי היהודים שתהיה מבוססת על החלטותיהם העצמאיות . ב 10 בנובמבר 1938 נסגרו משרדי כל הארגונים היהודיים , ורוב העסקנים הבכירים נעצרו . ? 8 Z . 5 / , 70 ( 1985 ) , p . 20 f . 10 הרב ליאו בק הושם במעצר בית וכעבור כמה ימים נדרש לשוב וליטול לידיו את פעילות הנציגות הארצית לשם האצת ההגירה . מששוחררו אוטו הירש וארתור ליליינטל ממחנה הריכוז על פי דרישתו של בק וגם עסקנים אחרים שבו לעבודתם , עשוי היה להתעורר הרושם בעיני בני הזמן כי הנציגות הארצית חידשה ללא שינוי את פעילותה בכל התחומים כמקודם . איש לא יכול היה להתעלם מכך שבתנאי חייהם של היהודים חל שינוי מכריע : כל הארגונים והאיגודים פורקו , הופעתם של העיתונים היהודיים נאסרה ; נאסר לשוב ולפתוח את החנויות והמפעלים היהודיים שנהרסו בפוגרום ; מבול של צווים חדשים נועד לעקל חלק מהרכוש וצימצם משמעותית את חופש השליטה ביתרתו . אבל הארגונים הראשיים של היהודים בגרמניה , וכן הנהלת הקהילות היהודיות המקומיות שעדיין היו קיימות , המשיכו לפעול תחת אותה הנהגה ועם רוב הפקידים כמקודם . ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי